REGULAMENT, TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

REGULAMENT, TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE
Brizo Summer Fest 2022

1. DATE GENERALE
Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune,
cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document:
Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul
la o Brățară la Festivalul organizat de Brizo. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de
identificare. Prin achiziționarea biletelor cumpărătorii se obligă să respecte prezenţii Termeni și Condiții
Generale, procedurile de înregistrare a biletelor achiziționate, regulile de check-in și access la Festival precum
și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace,
inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția biletelor/brățărilor/invitațiilor din alte zone decât cele
autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.
Card acces: instrumentul de plata utilizat in cadrul Festivalului.
Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără biletul la Festival.
Durata Festivalului: durata oricărui Festival care va corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul
Festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității Biletelor la acel Festival ce autorizează
prima intrare la respectivul Festival. Sfârșitul unui Festival va corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin
care se autorizează cea mai lungă ședere la respectivul Festival.
Festival – orice festival organizat și pus în scenă de Cableways S.R,L, alcătuit din totalitatea programelor de artă
ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite într-o anumită
perioadă de timp într-o anumită zonă.
Organizatorul – SC CableWays SRL si SC ANdysov Media SRL,
Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități
comerciale independente la un anumit Festival, în baza unei relații contractuale cu Cableways S.R.L.
Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți
Neautorizați.
Participanți Autorizați: Cumpărătorul Biletului și Vizitatorul.
Participant Neautorizat: persoană fizică ce participă la un anumit Festival fără a avea dreptul valabil de a intra,
inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la
un anumit Festival cu o astfel de brățară.
Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Brizo Summer Fest sau alți
Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace
similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Brizo sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau
în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
Site: website-ul Brizo Summer fest, respectiv www.brizo.ro
TCG – Acești Termeni și Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile atât pe Site (așa
cum este definit mai sus) cât și la intrarea în Zona Festivalului.
Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Organizatorii, Vizitatorii sau Cumpărătorii Biletelor.
Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la un anumit Festival.
Zona Festivalului: oricare dintre locațiile din Cableways S.R,L unde se desfășoară Festivalul.
2. RELAȚIE JURIDICĂ
Prezentele TCG se vor aplica:
• participării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor Biletelor la Festival;
• Participanților Neautorizați.
Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc
între Brizo și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG
ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.
Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla
respectarea TCG.
Acceptarea prezentelor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și Brizo.
Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor
sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.
Prezentele TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că Brizo are dreptul de a modifica
unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări
produc efecte imediat după publicarea pe Site.
Brizo precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival. Brizo
recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG.
Cumpărătorul Biletului este de acord, prin cumpărarea Biletului, deținătorul Biletului – altul decât Cumpărătorul
Biletului – este de acord prin obținerea în mod legal a Biletului, iar Vizitatorul – dacă nu este deja deținător al
Biletului– este de acord prin primirea Brățării să fie obligat prin prezentele TCG. Cumpărătorul Biletului – iar
dacă are loc un transfer ulterior, cedentul ulterior – va avea obligația să informeze Vizitatorul în acest sens în
momentul transferării Biletului, și va răspunde pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.
Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Cableways S.R,L, deoarece Cableways
S.R,L nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

3. PARTICIPAREA LA FESTIVAL “Brizo Summer Fest”
3.1. BILETE ȘI BRĂȚĂRI
Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul
regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu
obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.
Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:
• Abonamente Standard – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru
toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 14:00 și până la sfârșitul
Festivalului;
• Abonamente VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată
perioada desfășurării acestuia. Posesorii de abonamente VIP beneficiază de acces într-o zonă
special amenajată cu baruri cu opțiuni premium de băutură și timp minim de așteptare.
IMPORTANT! Accesul persoanelor sub 18 ani pe platforma VIP este strict interzis. Partenerii
Contractuali care operează platformele VIP pot să solicite consumație minimă pentru anumite zone
de pe platformă.
• Bilete de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la Festival pe ziua respectivă, începând
cu ora 14:00 PM până la finalizarea concertelor, ora 02:00 AM, oră la care încetează valabilitatea
Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

Participarea la Festival se face și utilizând invitatie:
• Invitații Standard – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată
perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 14:00 și până la sfârșitul Festivalului;
Este responsabilitatea Cumpărătorului Biletului de a nu posta imagini pe internet cu biletele/abonamentele
achiziționate. Biletele/abonamentele asigură accesul unei singure persoane la Festival.
IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a
biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea
celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula biletele/abonamentele respective.
Biletele nu sunt vândute direct de Brizo, iar plata acestora nu este procesată direct de Brizo. Biletul prin care se
autorizează participarea la Festival este vândut Cumpărătorului Biletului de livetickets.ro, sau de alți Parteneri
Contractuali. Toate plățile se fac prin Partenerii Contractuali. Organizatorul garantează doar valabilitatea
Biletelor vândute prin rețelele acestor Parteneri Contractuali.
Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de Bilete online sau în format fizic
sunt furnizate de Partenerii Contractuali care vând Bilete în locații fixe, pe interfețele de cumpărare a biletelor
online sau în punctele de vânzare, în special în legătură cu următoarele aspecte: plata și metode de efectuare a
plății, facturare, prelucrarea datelor și rambursare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul Biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.
Pentru a i se permite accesul in Zona Festivalului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua
check-in-ul Biletului achiziționat.

Fiecare deținător de Bilet valid care s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului primește o Brățară colorată în
funcție de tipul Biletului.
După schimbarea Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de Bilete.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul Biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.
Pentru a i se permite accesul in Zona Festivalului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua
check-in-ul Biletului achiziționat.
Fiecare deținător de Bilet valid care s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului primește o Brățară colorată în
funcție de tipul Biletului.
După schimbarea Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de Bilete.
Brățările sunt netransferabile.
Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri
excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată.
Organizatorii Festivalului “Brizo Summer Fest” pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul
de desfășurare al Festivalului, pe toată durata Festivalului.
Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.
Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având
un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile.
Brizo nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute. Participanții cu Brățări deteriorate își pierd dreptul de a se
afla în Zona Festivalului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării,
Participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în Zona
Festivalului. Dacă brățara se dovedește că a fost deteriorată în mod fraudulos, Participantul este obligat să
achiziționeze un Bilet de o zi indiferent dacă mai dorește sau nu să rămână în Zona Festivalului.
În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a
Biletului, Brizo își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte documente și/sau
certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt
valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul
fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona
Festivalului.
3.2. REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVALUL “Brizo Summer Fest”
Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.
Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a
regulilor de acces, prevăzute de prezentele TCG.
Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul Biletului achiziționat.
PARTICIPANȚII AU OBLIGAȚIA CA PE LÂNGĂ BILET SĂ AIBĂ ASUPRA LOR ACTE DE IDENTITATE.
La solicitarea echipei de securitate, a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau
autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.
La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentele TCG, care vor fi afișate în
loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Brizo își rezervă dreptul de a restricționa tipul
obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.
Prin urmare, ESTE INTERZISĂ intrarea la Festival cu următoarele obiecte:
 Droguri;
 Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
 Produse cosmetice, în măsura în care conțin lichide inflamabile;
 Ghiozdane sau borsete mai mari de 29cm x 21cm x 12cm;
 Biberoane;
 Cutii de băutură;
 Conserve;
 Artificii;
 Lasere;
 Spray-uri;
 Bannere susținute de bețe;
 Scaune;
 Cuțite, arme, obiecte contondente;
 Lanțuri;
 Articole pirotehnice;
 Mâncare sau băuturi;
 Animale;
 Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
 Materiale inflamabile sau explozive;
 Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;
 Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.
ESTE PERMIS accesul cu:
• Aparate de fotografiat compacte;
• Camere de fotografiat semi-profesionale;
• Brichete;
• Camere GoPro;
• Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
• Baterii externe.
• Medicamente;
• Insulină;
• Picături – uz medicinal;
• Spray inhalator pentru astm.
Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document
înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.
Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și
monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite
în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte
în cadrul Festivalului.
În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse
astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore dupa incheierea
festivalului. Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, fotografierii obiectelor pierdute și expunerii
acestora pe rețelele de socializare, după caz, în măsura în care prin aceasta nu s-ar încălca normele legale în
materia protecției datelor cu caracter personal. După prima zi după terminarea Festivalului, ora 10.00 AM, toate
obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere
etc., în atenția SPCLEP; carduri bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără emitent identificabil,
indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura
obiectelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.
Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul
acesta în Zonele Festivalului.
Pentru confortul Participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul acestora în
anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.
3.3. MINORII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
Minorilor nu li se va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor! Barmanii avand dreptul sa ceara act
de identitate care sa demonstreze faptul ca este major pt a putea cumpara bauturi alcoolice sau tigari.
Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri!
Minorii sub 10 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului.
Accesul minorilor de 10 si peste 10 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere).
Dovada varstei se va face cu actul de identitate/certificat de nastere (copie sau original).
În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis (de exemplu, platforma VIP).
Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul
Festivalului a copiilor sub 7 ani. Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.
În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de următoarele
facilități:
• Copiii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de
intrare la Festival;
• Adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate
după cum urmează:
– Persoanele cu handicap grav (grad 1) și însoțitorii lor beneficiază de gratuitate;
– Persoanele cu handicap accentuat (grad 2) beneficiază de gratuitate în limita locurilor disponibile.
Pentru a beneficia de gratuitate, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită o aplicație care să conțină o
copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a cărții de identitate la adresa contact@brizo.ro.
Pe baza acestui certificat se vor reține numele și adresa persoanelor în cauză, datele acestora urmând a fi șterse
cel târziu la 72 de ore de la încheierea Duratei Festivalului.
Perioada de înscriere este 26.04.2022 – 29.04.2022. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi
luate în considerare.

Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate și a confirmării primite pe e-
mail după evaluarea aplicației de către Organizator.

Aplicațiile incomplete și aplicațiile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.
Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de
securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă
dizabilitatea.

Însoțitorul beneficiază de gratuitatea Biletului doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că
are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește.
Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, că nu
sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant.
3.4. COMPORTAMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI “ Brizo Summer Fest”
În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul
de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile
personale ale acestora.
Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în
zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a organizatorului.
Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi
oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun Partener Contractual din
cadrul Festivalului. Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în
Zona Festivalului și se pedepsește prin lege. Brizo își rezervă dreptul de a introduce un sistem prin care se poate
oferi alcool Vizitatorilor doar dacă Vizitatorul respectiv prezintă o certificare, furnizată după identificarea
anterioară sau prima identificare, cu privire la faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea de identitate
care atestă vârsta).
Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul “ Brizo Summer Fest”
organizat la baza sportiva Brizo, indiferent de numărul participanților, dacă Cableways S.R,L nu și-a dat
aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de Cableways S.R,L la libera sa alegere,
în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații. În cazul în care se obține o aprobare,
participanții sunt obligați să se conformeze cu prezentele TCG și să se comporte într-un mod care să nu
deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor Vizitatori, capacitatea de
a se deplasa în zona Festivalului, accesul la zona Festivalului sau capacitatea de a ieși din zona Festivalului,
precum și utilizarea Serviciilor și/sau Produselor de către alți Vizitatori.
Cableways S.R,L are dreptul de a pune capăt demonstrațiilor (atât pe cele pe care le-a autorizat în conformitate
cu cele de mai sus cât și pe cele pe care nu le-a autorizat în mod expres), fără a oferi un motiv în acest sens.
Cableways S.R,L are dreptul să stabilească condițiile demonstrațiilor, în special numărul de participanți, locația
și durata acestora, la libera sa alegere. Dacă Cableways S.R,L declară încheierea unei anumite demonstrații,
participanții sunt obligați să oprească imediat demonstrația. Dacă Cableways S.R,L stabilește condiții pentru o
demonstrație pe care a autorizat-o sau recunoscut-o conform descrierii de mai sus, participanții sunt obligați să
se conformeze pe deplin acestor condiții.
În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Cableways S.R,L sau Partenerii
Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod
expres, în virtutea participării lor la Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor
respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative
(de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată
oferite de Cableways S.R,L sau Partenerii Contractuali, conform celor specificate în Secțiunea 3.8 din prezentele
TCG. În cadrul festivalului “ Brizo Summer Fest” toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv
prin metodele desemnate de organizator, în loc de numerar.

3.5. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE
Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții
să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul zonei Festivalului.
Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului.
În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:
• să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților;
• să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de
incidente suferite de propria persoană;
• să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente,
voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru
securitate și sănătate;
• să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;
Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate
și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;
• în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor.
• Este stric interzisa intrarea in lacul de pe marginea locatiei unde are loc festivalul Brizo Summer Fest,
organizatorii nu isi asuma raspunderea niciunui eventual incident,

3.6. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI “Brizo Summer Fest”
Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate
atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.
Vizitatorii iau notă de faptul că Cableways S.R,L, Partenerii Contractuali autorizați de Cableways S.R,L, asociații
săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului.
Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor
autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru
înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor
sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Vizitatorilor,
orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu Festivalul. Cableways S.R,L și persoanele
autorizate au dreptul nerestricționat de a obține profit din, de a utiliza (în special în scopul promovării
Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi
necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta. Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Brizo poate
înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace
purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod

repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie
a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată
alege individual locul și ora de acces. Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții
împotriva Brizo în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.
Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui
instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în

scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional sau semi-
profesional. Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Brizo, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să

utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice
Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale
Vizitatorilor respectivi. Cableways S.R,L, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate
de către alți Vizitatori. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul
interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul
Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.

3.7. PRODUSELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI “Brizo Summer Fest”
În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție
de către Organizator sau Partenerii Contractuali.
Participanții au obligația să folosească în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de
Organizator.
La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant are obligația de a-și procura Brățara si sistemul de plată, cu
care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului.
Plata cu numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor de Cash Point stabilite în prealabil de
Organizator.

Organizatorul are posibilitatea de a oferi dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-
a efectuat.

Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:
• La intrarea în Zonele Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandabil ca fiecare Participant să se
deplaseze la una din locațiile Credit Points pentru a-și încărca Cardul cu puncte credit.
• CARDUL de consumatie va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului.
• Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o
dovadă pentru suma depusă pe Brățară.

• www.brizo.ro folosește pentru tranzacțiile online serviciile Băncii Transilvania/EuPlatesc. Se poate
efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină.
Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv
Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor
online care oferă confidențialitate, siguranța și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin
Internet. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul băncii. www.brizo.ro nu
solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Achiziția produselor/serviciilor de la comercianți (Parteneri Contractuali):
• Participantul își alege produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în
POS;
• Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după
verificare va atinge Cardul de terminalul (card – reader) POS – contactless pentru efectuarea plății;
• Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (cât si de
facturi, la cererea Participanților).
RETURNAREA BANILOR RĂMAȘI PE BRĂȚĂRI LA SFÂRȘITUL FESTIVALULUI:
Taxa pentru Cardul de consumatie nu se restituie. Acesta ramane in proprietatea clientului.
• Sumele rămase pe Cardul de consumatie nu se returneaza. Aceste sume se vor putea consuma pana pe
data de 1 Octombrie 2022 in incinta Bazei Sportive Brizo;
• Sumele neutilizate de pe Cardul de consumatie și nereturnate pana la data mentionata la puncrtul
anterior rămân în proprietatea S.C. CABLEWAYS S.R.L.

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. LIMITAREA RĂSPUNDERII Brizo
Brizo nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de
vizitatori, sau în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival individual, durata intrării și calitatea distracției, și
exclude în mod explicit rambursarea către Vizitator a prețului Biletului sau acordarea unei reduceri ulterioare
sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură.
În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de
diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Având în vedere că nu există o relație contractuală între Cableways
S.R,L și Participantul Neautorizat, Cableways S.R,L exclude în mod explicit orice răspundere față de
Participantul Neautorizat pentru încălcare contractuală și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un
consumator.
Cableways S.R,L își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele
oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu dreptul să ridice pretenții
împotriva Brizo cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.
Prin urmare, Cableways S.R,L nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea
programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica
la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program și/sau la o anumită
locație), care totuși prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației și de echipamentele prezente
în cadrul acesteia (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).
Cu toate acestea Cableways S.R,L va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate
în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul
comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.
Organizatorul nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile
solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Cableways S.R,L din motive de forță majoră, Festivalul
sau o parte a acestuia vor fi anulate.

12

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care
sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Cableways S.R,L. În astfel de cazuri, contractul este
încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică
se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica
nicio pretenție împotriva Brizo în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul
pentru respectivele Produse și Servicii. Cableways S.R,L declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în
niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile
și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Brizo nu își asumă nicio răspundere
pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și
Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Brizo va răspunde doar pentru încălcările contractuale
intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea
sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de Cableways S.R,L, și exclude orice răspundere
dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care
afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.
Cableways S.R,L nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în cadrul
Festivalului.
Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă; vizitatorii se pot interesa în
legătură cu obiectele pierdute la același birou.
Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului
penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat lui Cableways S.R,L, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor
Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.
Brizo nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Vizitator, Participant Neautorizat sau Terț de
activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț.
Brizo nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre
sau de la Zona Festivalului, deoarece organizatorul poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute
în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea
răspunderii organizatorului.
Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci,
începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria
răspundere.
Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă; vizitatorii se pot interesa în
legătură cu obiectele pierdute la același birou.
Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului
penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Brizo, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Vizitatori și
Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.
Brizo nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Vizitator, Participant Neautorizat sau Terț de
activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț.
Brizo nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre
sau de la Zona Festivalului, deoarece organizatorul poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute

în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea
răspunderii organizatorului.
Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci,
începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria
răspundere.
Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară)
care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, poate invalida
Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul.
Participantul Neautorizat nu are voie să participe și trebuie să părăsească Zona Festivalului fără întârziere.
Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare,
accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe organizator și toate
persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele
prevederilor legale.
În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală.
Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte
vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga
răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.
De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar
putea ivi în urma unor focuri de artificii sau jocuri de foc.
Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic
la diverse activități din cadrul Festivalului.
IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel
de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort.
Brizo nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:
• orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a
informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul;
• orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.
Brizo, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice
activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri organizatorul nu garantează și/sau confirmă
sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.
Organizatorul nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație,
date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care
provine. În aceste condiții Brizo nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații
trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.
Brizo nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori
de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare
prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

5. Drepturi de proprietate intelectuală
Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a
se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea Brizo
și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate
intelectuală. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau
materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă
scrisă și expresă a Cableways S.R,L și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.
Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai lui Cableways S.R,L aparțin acestora și sunt reproduse
pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor.
Brizo va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără a-i fi fost
adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site,
dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.
6. FURNIZARE INFORMAȚII / TENTATIVĂ DE FRAUDĂ
Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei și sunt de acord
să furnizați aceste informații corect și complet.
Orice încercare de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat
Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor organizatorului și va duce la blocarea imediată a
accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, organizatorul își rezervă dreptul de a anunța autoritățile
competente despre această tentativă.
7. OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI
Cableways S.R.L., la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii.
Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată
pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.
Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare
prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.
8. DISPUTE

Orice conflict apărut între Cableways S.R.L. și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-
ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de

competența instanțelor române.
9. FORȚA MAJORĂ
În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor
modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.

ANEXA 1

Baza Sportiva BRIZO este amenajata la cele mai înalte standarde fiind cea mai moderna baza sportiva, care ofera un mix de activitati, de fun, posibilitatea de închiriere terenuri de beach volley și sporturi de apa, într-unul din cele mai frumoase locuri din România.

Take me to brizo!
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google